Bloggen,  Fakta

Tick Borne Encephalitis (TBE)

TBE är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Sjukdomen blev anmälningspliktig den 1:a juli 2004.

TBE ingår även i statistiken över sjukdomsgruppen Viral meningoencefalit.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/statistik-a-o/sjukdomsstatistik/tick-borne-encephalitis-tbe/?fbclid=IwAR3CK56l8IW5c8Wsk4WjhTP1pKMMrlow7bDxpHKUz6XIJduWeEPhsxkyrl4

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *